วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2556

Emergency ultrasound


Emergency ultrasound คือ การใช้เครื่อง ultrasound ในการช่วยตัดสินใจในการรักษาผู้ป่วยอย่างทันทีทันใด ณ จุดที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วย ส่วนใหญ่ใช้ในการประเมินโรคที่มีภาวะฉุกเฉิน ในสถานการณ์เช่นในห้องฉุกเฉิน หอผู้ป่วยวิกฤต ในรถพยาบาลหรือในสงครามเป็นต้น

โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าต้องใช้เครื่องมืออื่นๆในการวินิจฉัยในภาวะปกตินั้นทำให้ผู้ป่วยมีความเสี่ยงมากขึ้น เช่น ต้องรอนาน ต้องเคลื่อนย้ายออกจากจุดรักษา เป็นต้น

เรื่องนี้มีประโยชน์มากๆ โดยเฉพาะแพทย์ที่อยู่ห้องฉุกเฉิน เพราะเป็นคนที่พบผู้ป่วยเป็นคนแรก เพื่อให้การวินิจฉัยและการรักษาไปในแนวทางที่ถูกต้องตั้งแต่แรก การใช้ ultrasound ช่วยในการวินิจฉัยเช่น FAST, EFAST, Lung ultrasound (pneumothorax, hemothorax), RUSH protocol (undifferentiated hypotension), Cardiac echocardiography, DVT, testicular torsion, acute abdominal pain (AAA, GB, kidney), pregnancy related disease เป็นต้น หรือช่วยในการทำหัตถการเช่น central line placement, paracenthesis, I&D abscess เป็นต้น  

ขอแนะนำ free resource ที่ดีมากอันหนึ่งครับ คือ Sonobytes: http://cmedownload.com/courses/soundbytes เป็น VDO สอน emergency ultrasound โดยเฉพาะสามารถดู online หรือ download มาเก็บไว้ก็ได้ครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น