วันพุธที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

Disaster paradigm

Need > Resource
MCI คือ health care need > resource

DISASTER

Detection = scene size up

         o เกิด hazard อะไร, เกินกำลังหรือไม่, PPE

Incident command

Safety/security: ป้องกันตนเอง/team > ชุมชน > ผู้ป่วย > สิ่งแวดล้อม

Access hazard (scene safety), medical problem(คิด 3 ด้าน ได้แก่ trauma ส่วนใหญ่จะเป็นพวก sprain, fall, LW ต้องเตรียมยาแก้ปวด tetanus, soap เป็นต้น; medical เตรียมยาโรคเรื้อรังต่างๆเช่น DM, HT, CRF, COPD และ ATB รักษา infection ต่างๆที่จะตามมา; psychi ต่างๆที่จะเกิดขึ้นเช่น stress reaction, depression หรือ exacerbate ของโรคเดิม

Support: มีแผนล่วงหน้าว่าจะจัดหาทรัพยากร (บุคคล อุปกรณ์) จากที่ใด และต้องจัดการกับทรัพยากรที่มีมากเกินไป

Triage/Treatment: MASS

         o Move

              1. ได้ยินแล้วไปที่ธงเขียว = Minimal

              2. ได้ยินแล้วให้ยกมือ-เท้าขึ้น = Delayed

              3. ที่เหลือคือกลุ่ม Immediate

        o Assess: แยกกลุ่มที่ 3. ว่าเป็น immediate หรือ Expectant โดยการประเมิน ABC

        o Sort แบ่งผู้ป่วยเป็น 4 กลุ่ม ID-ME & Retriage ได้

(กลุ่ม minimal ช่วย expectant; ผู้เสียชีวิตห้ามเคลื่อนย้าย)

        o Send: ผู้ป่วยที่อาการไม่หนักจะได้รับการ Tx&discharge, บางส่วนส่งไป ร.พ. บางส่วนต้องส่งไปห้องเก็บศพ

Evaluation: อพยพและดูแลครอบครัวผู้ประสพภัย

Recovery:

       o สร้างสาธารณสุขใหม่ ปัจจัยพื้นฐาน (ที่พัก อาหาร ขนส่งมวลชน)

       o DMAT

       o Crisis management counseling

       o การวางแผนป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น