วันพุธที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ED hazard material response

 Gas: no decontamination, check ปอด, systemic


 Solid, liquid, mist, vapor(ammonia, chlorine, HF, phosgene): Dual chamber decontamination tents +/- radiation survey meter (Geiger muller counter)เครื่องแต่งกายสำหรับทีมล้างพิษ

• ชุด scrub

• พลาสติกหุ้มรองเท้า

• ชุดป้องกันสารเคมีชนิดใช้แล้วทิ้งซึ่งมี hood และสวมเท้า

• ถุงมือ Polyvinyl chloride (PVC) ที่สามารถปิดข้อมือได้

• เครื่องป้องกันระบบทางเดินหายใจ

• ถุงมือผ่าตัดชนิดหลายชั้น ชนิด neoprene หรือ disposable nitrile

• แว่นตา

• ป้ายชื่อขนาด 2 นิ้ว ติดบนเสื้อด้านหลังเพื่อให้ทีมสามารถติดต่อสื่อสารกัน

ข้อมูลที่จำเป็นต้องมี

• ชื่อสารเคมีทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง

• รูปแบบของสารเคมี เช่น ของแข็ง ของเหลว ก๊าซ

• ระยะเวลาการสัมผัส

• ทางเข้าของสารเคมี

• ผลต่อสุขภาพ

• การรักษาและยาต้านพิษ

• การใช้เครื่องป้องกันตนเอง

• วิธีการ decontamination

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น