วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ICU admission criteria

มีหลาย model ในการช่วยเลือกว่าผู้ป่วยรายใดที่จะได้ประโยชน์จากการ admit ICU ทั้งการดูจาก severity และ organ dysfunction เช่น MPM III และ SOFA model เราอาจพิจารณาง่ายๆ 3 ด้านดังนี้

1. Acute diagnosis ที่รุนแรง มี severity มาก หรือต้องการ closed monitoring
เช่น post cardiac arrest, ACS, acute pulmonary edema, cardiac dysrhythmia, impending respiratory failure (severe asthma, COPD, multilobar pneumonia), ARF, CVA, intracranial mass effect, GIB; Potential for respiratory failure, aspiration, and cardiac dysrhythmias เช่น NMJ disease, GBS, toxic exposure, near drowning with GCS < 13 or Osat < 95%, preeclampsia, status epilepticus, massive hemoptysis, syncope high risk

2. Underlying condition เช่น old age, CRF, cirrhosis, CA metastasis

3. Organ dysfunction เช่น
  • Unstable vital signs
  • Cardiovascular: MAP < 70, inotrope
  • Respiration: P/F < 300, hypercapnia, mark elevated RR
  • Renal: Cr > 2.0, acidosis
  • Liver: Bilirubin > 2.0
  • CNS: GCS < 12
  • Hematology: platelet < 100,000, leukopenia
  • Lactic acidosis


Reference:
Afessa B, et al. Severity of Illness and Organ Failure Assessment in Adult Intensive Care Units. Crit Care Clin 23 (2007) 639–65
Franco D’Alessio, et al. Care of the Critically Ill. Critical care medicine

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น