วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

Cross hypersensitivity of NSAIDs

Cross hypersensitivity of NSAIDs

NSAIDS แบ่งตามโครงสร้างออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ 7 กลุ่มย่อยได้แก่

I.   NSAIDs ที่ยับยั้ง COX I
            1. Aspirin
            2. Indomethacin, sulindac
            3. Diclofenac, ketorolac
            4. Ibuprofen, naproxen, loxoprofen, ketoprofen
            5. Mefenamic acid, floctafenine
            6. Piroxicam, tenoxicam, meloxicam, lomoxicam
II.  NSAIDs ที่ยับยั้ง COX II
            7. Celecoxib, parecoxib, etoricoxib, rofecoxib, valdecoxib, lumiracoxib, nimesulide

อาการแพ้แยกเป็น 2 แบบได้แก่ 
           
    1.  Immediate type เช่น urticaria, angioedema, anaphylaxis, asthma ถ้าแพ้แบบนี้ต้องดูว่าเป็นแบบ true allergy หรือ pseudoallergy
  •  ถ้าแพ้ NSAIDs ในกลุ่ม COX I > 1 โครงสร้าง ให้คิดถึง Pseudoallergy ซึ่งเกิดจากการยับยั้ง COX I ทำให้ PGE2 ลดลง ทำให้เกิดการปล่อย histamine ผู้ป่วยกลุ่มนี้สามารถใช้ยากลุ่มที่ยับยั้ง COX II ได้ (โอกาสแพ้ COX II 4%)
  •  ถ้าแพ้ NSAIDs แค่โครงสร้างเดียว (เคยใช้ COX I โครงสร้างอื่นแล้วไม่แพ้) คิดถึง True allergy ให้สามารถใช้ยาโครงสร้างอื่นๆได้

    2.  Delayed type เช่น MP rash, fixed drug eruption, DRESS, drug hypersensitivity syndrome, SJS, TEN กลุ่มนี้เป็น true allergy แต่มีรายงานว่าแพ้ข้ามผ่านกันน้อย

***กรณีการแพ้ยารุนแรงเช่น SJS, TEN, anaphylaxis ห้ามใช้ยากลุ่ม NSAIDs ทุกตัว


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น