วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2556

Chronic cough

Chronic cough

Dxไอ > 8 สัปดาห์
DDxซัก Hx r/o smoking ให้หยุดสูบบุหรี่จะหายไอใน 4 สัปดาห์, ACEI ถ้าหยุดจะดีขึ้นใน 2 สัปดาห์
 1. Upper airway cough syndrome (postnasal drip) มักจะกระแอมบ่อยๆ มีน้ำมูกไหลลงคอ ตรวจร่างกายเจอ mucus หรือ cobblestone ที่ oropharynx สาเหตุจาก rhinitis, AR, sinusitis
 2. Cough variant Asthma หายใจมีเสียง wheeze, มี airway hyperresponsiveness
 3. Larygopharyngeal reflux หรือ extraesophageal GERD มีอาการจุกคอ กระแอม เสียงแหบ มักเป็นเวลา upright (ต่างจาก traditional GERD มักเป็นตอนนอน อาการแบบ heartburn)
 4. Nonasthmatic eosinophilic brionchitis ตรวจ sputum มี eosinophilia
Txกรณี nonsmoker+ไม่ได้ใช้ ACEI + CXR ปกติการให้ยาแก้ไอมักไม่ค่อยได้ผล ให้ลอง try treat ที่โรคที่ common ที่ละอย่างเรียงตามลำดับดังนี้
 1. Postnasal drip: 1st gen antihistamine + decongestant (actifed) + environment control จะตอบสนองใน 2 สัปดาห์
 2. Asthma จะมา test bronchoprovocation ด้วย methacholine ก่อนก็ได้ หรือลองใช้ ICS หรือ leukotriene inhibitor จะตองสนองใน 1 สัปดาห์
 3. Nonallergic eosinophilic bronchitis ให้ตรวจ sputum ถ้ามี eosinophilia ให้ใช้ ICS จะตองสนองใน 4 สัปดาห์
 4. GERD ให้ life style modification + PPI + prokinetic จะตอบสนองใน 2 สัปดาห์
        ถ้าตอบสนองบางส่วนในการรักษาบางอย่างอาจจะ Tx ให้ครบคอร์สเช่น GERD 8 wk หรือ Tx สาเหตุอื่นร่วมด้วย เพราะเป็นหลายอย่างร่วมกันได้ หรือเป็นๆหายๆอาจต้องตรวจที่จำเพาะกับโรคนั้นๆเพิ่มเติม

        ถ้าไม่ตอบสนองให้ W/U เช่น sputum AFB, CT chest, bronchscopy ถ้าปกติหมดให้ Dx chronic cough hypersensitivity syndrome

Ref: Medscape 2013

1 ความคิดเห็น: 1. Asthma has no cure. Even when you feel fine, you still have the disease and it can flare up at any time. If you have asthma, you can take an active role in managing the disease. We advise to you best Home Remedies For Asthma . For successful, thorough, and ongoing treatment, build strong partnerships with your doctor and other health care providers.

  ตอบลบ