วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

Drugs to avoid in G6PD deficiency

Drugs to avoid in G6PD deficiency

ส่วนใหญ่ยากลุ่มที่ห้ามใช้ก็คือยากลุ่ม sulfa, antimalaria, quinolone (ยกเว้น norfloxacin บาง reference ให้เป็นกลุ่ม low risk) 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น