วันอังคารที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2559

Dyspepsia

Peptic ulcer disease, Gastritis
 • Dyspepsia คือ อาการปวดหรือไม่สุขสบายช่องท้องส่วนบน อาจมีอาการท้องอืด คลื่นไส้ ร่วมด้วย
 • Peptic ulcer disease คือโรคเรื้อรังที่มีการตรวจพบแผลใน stomach หรือ proximal duodenum
 • Gastritis คือ มีการอักเสบของเยื่อบุกระเพาะอาหารแบบเฉียบพลันหรือเรื้อรัง

อาการ: ส่วนใหญ่มีอาการแสบร้อนบริเวณลิ้นปี่ อาจปวดตื้อ ปวดเสียด รู้สึกท้องว่าง หรือรู้สึกหิว มักเป็นตอนท้องว่าง ต้องตื่นกลางดึกเพราะอาการปวดท้อง อาการดีขึ้นหลังกินนม อาหารหรือยาลดกรด อาการมักเป็นทุกวันเป็นสัปดาห์ แล้วเว้นช่วงหายไปหลายสัปดาห์ถึงหลายเดือนก่อนที่จะกลับมาเป็นใหม่อีก; อาจจะมาด้วย S&S ของภาวะแทรกซ้อน ได้แก่ PU perforation, UGIH, gastric outlet obstruction

ดูเรื่อง approach to abdominal pain

Ix: เมื่อสงสัย DDx อื่นหรือ complication; H. pylori test ได้แก่ IgG Ab (sensitivity 85% specificity 79%), urea breath test (sensitivity, specificity > 95%), stool antigen test (sensitivity, specificity > 90%)

Tx:
 • GI cocktail (2% xylocaine viscous 15 mL + alum-milk 30 mL) สามารถลดอาการปวดเฉียบพลันได้อย่างมีนัยสำคัญที่ 30 นาที (pain score ลดลง 4)
 • ทำ endoscopy ในรายที่มีสัญญาณอันตราย

สัญญาณอันตรายที่ควรทำ endoscopy
 • อายุมาก > 50 ปี ที่มีอาการเกิดขึ้นใหม่
 • น้ำหนักลด (unexplained)
 • อาเจียน (persist)
 • กลืนเจ็บ หรือ กลืนลำบาก
 • เลือดออก (GIB), ซีด (iron deficiency anemia)
 • ก้อน (abdominal mass)
 • ต่อมน้ำเหลืองโต (lymphadenopathy)
 • ประวัติมะเร็งทางเดินอาหารส่วนต้นในครองครัว

 • หลีกเลี่ยง แอลกอฮอล์ บุหรี่ NSAIDs (รวม aspirin) และอาหารที่กระตุ้นให้เกิดอาการ; ในรายที่จำเป็นต้องใช้ NSAIDs อาจให้ยา misoprostol เพื่อป้องกัน PU
 • PPI ได้แก่ omeprazole 20 (GERD, DU)- 40 (GU) mg OD, pantoprazole 20-40 mg OD, esomeprazole 20–40 mg OD, rabeprazole 20 mg OD, lansoprazole 15 (GERD, DU)-30 (GU) mg OD
 • H2RA (CrCl < 50 ให้ลด dose 50%) ได้แก่ ranitidine 150 mg BID, famotidine 10–20 mg BID
 • Antacids ให้ไว้ใช้ในกรณีอาการกำเริบระหว่างใช้ PPI หรือ H2RA

Dispositionในรายที่ไม่มีสัญญาณอันตราย และไม่มีภาวะแทรกซ้อน แนะนำการปฏิบัติตัวและการสังเกตอาการ นัด F/U 24-48 ชั่วโมง ถ้าอาการไม่ดีขึ้น หรือ 1-2 สัปดาห์ ถ้าอาการดีขึ้น


Ref: Tintinalli ed8th

1 ความคิดเห็น: