วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

Monkey bite

Macaque monkey bite

ขอเน้นสิ่งที่มักจะลืมนอกจากการให้ Board spectrum ATB (เช่น amoxycillin-clavulanate), tetanus booster และ rabies infection prophylaxis นั่นคือการ

Prevention of Herpes virus Simiae (B Virus) Infection 
เชื่อว่าในธรรมชาติลิงแสมจะมีเชื้อนี้เกือบ 100 % แต่โอกาสติดเชื้อนี้ในมนุษย์หลังสัมผัสต่อเชื้อนี้ยังพบได้น้อยมาก แต่สามารถทำให้เกิด fatal encephalomyelitis ได้ ซึ่งมี incubation period ระหว่าง 2 วัน-5 สัปดาห์

First Aid: ให้ล้างและถูบริเวณแผลด้วยสบู่ (detergent soap เช่น providone-iodine, chlorhexidine) ทันทีและล้างน้ำต่อเป็นเวลา 15-20 นาทีหรือจะล้างด้วย 0.25% hypochlorite solution (Dakin’s solution) ก่อนการล้างด้วย detergent เพราะสามารถ inactivate herpes virus ได้
          ถ้าโดน mucous membrane ให้ล้างตาหรือ mucous membranes ด้วย sterile NSS หรือน้ำสะอาด 15 นาที

การตัดสินใจให้ Post exposure prophylaxis พิจารณาจาก
·       ในภาวะปกติลิงแสมที่มีเชื้อ จะแพร่กระจายเชื้อในกรณีที่ป่วย เครียด หรือมี skin lesion สงสัยเช่น blister
·       ถ้าล้างแผลภายใน 5 นาทีและล้างอย่างน้อย 15 นาทีจะช่วยป้องกันการติดเชื้อได้
·       ถ้าแผลลึก หรือตำแหน่งที่เชื้อเดินทางสู่ CNS ง่ายเช่น ศีรษะ คอ ลำตัวทำให้เสี่ยงมากขึ้น
·       ถ้าสัมผัสกับเชื้อโดยตรงเช่น โดนเข็มที่สัมผัสกับสมอง เปลือกตา หรือเยื่อบุผิวของลิงมาก่อนตำก็เสี่ยงสูง
เพราะฉะนั้นจึงแนะนำให้ Antiviral ถ้าเป็นแผลลึก โดนบริเวณสำคัญ ไม่ได้ล้างแผลเพียงพอ หรือลิงป่วย

Post exposure prophylaxis: Valacyclovir 1 gm PO q 8 h for 14 days หรือ Acyclovir 800 mg PO 5 times/d for 14 days  

แนะนำสังเกตอาการ Side effect จากยาเช่นปวดหัว คลื่นไส้ ท้องเสีย ผื่น และอาการจาก Herpes infection เช่น vesicular rash ปวด ชา คันบริเวณแผล ไข้ ปวดเมื่อยตามตัวและนัด F/U ดูอาการสัปดาห์ที่ 1, 2 และ

อาการ Brain stem encephalomyelitis ได้แก่
 meningismus,  N/V,  persistent  headache,  confusion,  diplopia,  dysphagia,  dizziness, dysarthria,  CN  palsies, ataxia, seizures, hemiplegia, hemiparesis, ascending paralysis, respiratory failure, coma 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น