วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2555

Drugs in lactation


ยาเกือบทุกชนิดสามารถขับทางน้ำนมได้ (ยกเว้นยาบางตัวที่โมเลกุลใหญ่มากเช่น heparin, insulin) โดยเฉพาะยาที่ละลายในไขมันได้ดี จับกับโปรตีนน้อย การที่จะดูว่ายาชนิดใดปลอดภัยสำหรับหญิงที่ให้นมบุตรสามารถดูได้จาก 1) ยาที่มี toxicity มากเช่น cytotoxic agents, ergotamine, gold salts, immunosuppressive, isotretinoin ควรหลีกเลี่ยงเด็ดขาด 2) ขนาดยาที่ลูกได้รับเทียบกับมารดาต่อน้ำหนักตัวต้องไม่เกิน 10% (คิดจาก maternal plasma concentration x maternal milk/plasma ratio x ปริมาณนมที่กินต่อวันประมาณ 150 ml/kg/day) ถ้า < 1% ก็ปลอดภัย แต่ถ้าขนาดยาเกือบ 10% ต้องดูปริมาณการขับยาว่าทำได้กี่ %
Post-conceptual age
Clearance of drug
                 24 - 28 wks
                 28 - 34 wks
                 34 - 40 wks
                 40 – 44 wks
                 44 – 68 wks
                 > 68 wks
                              5%
                              10%
                              33%
                              50%
                              66%
                              100%
การให้ยาในผู้หญิงที่ให้นมบุตร มีหลักการสำคัญดังนี้
  •         ใช้ยาเท่าที่จำเป็น (ขนาดน้อยที่สุดที่ได้ผล ระยะเวลาสั้นที่สุด) คำนึงประโยชน์และโทษเสมอ
  •         ยาที่สามารถให้ได้ในเด็กทารก (infant) สามารถให้ได้ในผู้หญิงให้นมบุตร
  •         เด็กแรกเกิด (neonate) จะมีความเสี่ยงต่อยาที่ขับทางน้ำนมมากที่สุด เพราะระบบจำกัดยาออกจากร่างกายยังทำงานได้ไม่เต็มที่ ทำให้เสี่ยงต่อการที่ยาสะสมในร่างกาย (โดยเฉพาะเด็กที่คลอดก่อนกำหนด เด็กน้ำหนักตัวน้อยกว่าเกณฑ์)
  •         เลือกยาที่ขับทางน้ำนมน้อยที่สุด หลีกเลี่ยงยาที่ออกฤทธิ์ยาว
  •         เฝ้าระวังอาการผิดปกติของทารกที่ได้รับยาผ่านทางน้ำนม
  •         หลีกเลี่ยงยาที่ออกใหม่ เพราะส่วนใหญ่ยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการให้ยาในผู้หญิงให้นมบุตรเพียงพอเทียบกับยาตัวเก่าที่มีข้อมูลมากกว่า

ยกตัวอย่างยาที่ใช่บ่อยและสามารถใช้ได้เช่น
o   Analgesic เช่น ibuprofen, diclofenac, paracetamol
o   Antihistamine ก็ควรเลือก cetirizine หรือ loratadine มากกว่า CPM
o   GI drugs เช่น aluminium hydroxide, Mg hydroxide, famotidine, ranitidine, domperidone
o   Anticonvulsant เช่น sodium valpoate, carbamazepine
o   Antibiotic เช่น กลุ่ม beta-lactam, gentamicin, macrolide, cephalosporin, antiTB IRZE สามารถใช้ได้
o   Antihypertensive drugs เช่น captopril, enarapril, metoprolol, propanolol, labetalol, hydralazine, methyldopa, HCTZ
สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น