วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2560

Dental local anesthesia techniques

Dental local anesthesia techniques

Trigeminal nerve แบ่งออกเป็น 3 แขนง คือ
 • Ophthalmic nerve
 • Maxillary nerve รับ sensation จาก maxillary teeth, gingiva, upper lip mucous membrane
 • Mandibular nerve แยกออกเป็น
  • Long buccal nerve รับ sensation จาก buccal mucosa, buccal gingiva ของ mandibular molars
  • Lingual nerve รับ sensation จาก anterior 2/3 of tongue, lingual gingiva, floor of mouth
  • Inferior alveolar nerve แยกเป็น
   • Mental nerve รับ sensation จาก lip, chin
   • Incisal nerve รับ sensation จาก teeth, gingiva

Maxillary injections
 • Supraperiosteal infiltration: เพียงพอเฉพาะกรณีปวดฟัน แต่ไม่พอสำหรับการทำหัตถการ; ให้ดึงริมฝีปากบนขึ้น แทงเข็มที่ buccal fold ในแนวเดียวกับฟัน หันปลายเข็มด้านเอียงเข้าหากระดูก ปกติแทงลึก 2-3 mm ฉีดยาชา 0.5-1 mL เหนือต่อรากฟัน (root ของ canine จะยาวกว่าฟันอื่นๆ) 
 • Palatal injections: สำหรับการทำหัตถการ; ฉีดยาชาตรงกึ่งกลางระหว่าง gingiva margin และ hard palate (ห่างจากของ gingiva ประมาณ 1 cm) ฉีดยาชา 0.1 mL; ถ้าต้องการให้ชาเป็นบริเวณกว้างด้านหน้าให้ฉีดไปที่ incisive foramen ตรง incisive papilla (ตรงกลางหลังฟัน incisor); หรือต้องการให้ชาด้านหลังให้ฉีดไปที่ greater palatine foramen (posterior angle ของ hard palate ส่วนใหญ่ตรงกับ 3rd molar)

Pocketdentistry.com
Mandibular injections
 • Mental nerve block: สำหรับ incisors, canines, premolars, lip, chin; ดูเรื่อง local and regional anesthesia
 • Inferior alveolar nerve block (direct technique): สำหรับ tongue, premolars, molars; ให้ผู้ป่วยอ้าปากกว้างๆ ให้คลำด้วยนิ้วชี้หรือนิ้วโป้งหาส่วนที่ลึกที่สุดของ anterior border ของ ramus (coronoid notch) แล้วเอานิ้วดันแก้มออกให้เห็น pterygotemporal depression (PTD) (ระหว่าง pterygomandibular fold (PMF) และ coronoid notch) ฉีดยาเข้าไปที่ PTD เหนือต่อ occlusion plane 1-1.5 cm แทงเข็มเข้าไปจนชน bone (20-25 mm) แล้วถอยออก 1-2 mm ฉีดยาชา 1-5 mL ช้าๆ ถ้าจะ block lingual nerve ด้วยให้ถอยเข็มออกครึ่งหนึ่ง ฉีดยาชาอีก 0.3 mL เข้าหา lingual nerve
Australian Dental Journal 2011; 56: 112–121
 •  Lingual nerve block: สำหรับ anterior 2/3 ของลิ้นในด้านนั้น; ทำเหมือนวิธีข้างต้น แต่แทงเข็มลึกประมาณ 10 mm
 • Long buccal injection: สำหรับ buccal mucosa; ฉีดยาชาเล็กน้อยที่ buccal mucosa ด้าน lateral ต่อ 2nd, 3rd molars


Injection complication ได้แก่ vasovagal syncope, allergic reaction, traumatic hematoma, postinjection trismus (trauma ต่อ muscle of mastigation), temporary facial nerve palsy, parotid injury


Ref: Tintinalli ed8th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น