วันพุธที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2559

Acute pelvic pain

Acute pelvic pain

ดูเรื่อง approach to abdominal pain ประกอบ

ซักประวัติและตรวจร่างกาย
 • ลักษณะอาการปวด
 • อาการร่วม (GI, GU, GYN, Vascular): ทาง GYN เช่น เลือดออกทางช่องคลอด ตกขาว เจ็บขณะมีเพศสัมพันธ์ ประวัติประจำเดือน
 • ประวัติอดีต: การตั้งครรภ์ การคลอด ให้นมบุตร วิธีการคุมกำเนิด การใช้ยากระตุ้นไข่ตก (ovarian hyperstimulation syndrome) ประวัติเสี่ยงต่อการติดเชื้อ (PID, STDs) การผ่าตัด การถูกประทุษร้ายทางร่างกายและทางเพศ
 • ประวัติสังคม อาชีพ แอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ ยาเสพติด
 • PV ไม่มีความจำเป็นต้องทำทุกราย เพราะส่วนใหญ่มักไม่เปลี่ยนแปลงแผนการรักษา

DDx:
 • Pelvic pain: urinary retention, cystitis, uterine fibroid, PID, endometriosis
 • RLQ/LLQ pain: appendicitis, colitis, diverticulitis, constipation, ovarian cyst, ovarian torsion, ectopic pregnancy, hernias, renal colic, PID, TOA

Ix: ในรายที่ประวัติเป็นมาซ้ำๆและได้รับการตรวจวินิจฉัยแล้ว ควรให้ความสนใจไปที่การรักษาบรรเทาอาการมากกว่าการทำ imaging ซ้ำ
 • UPT; UA, UC ถ้าเสี่ยงต่อ UTI
 • Bedside US สามารถใช้วินิจฉัย intraperitoneal hemorrhage, IUP ได้อย่างรวดเร็ว
 • Transabdominal หรือ transvaginal US: ดู PID, tubo-ovarian abscess, leiomyoma, ovarian cyst, ovarian torsion (arterial, venous Doppler US: ถ้าประวัติเข้าได้ ถึงแม้ว่า Doppler US จะปกติก็ไม่สามารถ exclude ได้)
 • CT abdomen: เมื่อ DDx สงสัยภาวะทาง GI, GU ร่วมด้วย เช่น appendicitis, diverticulitis, bowel obstruction, renal stones เป็นต้น

Dispositions: ในรายที่อาการไม่มาก แต่ยังไม่ทราบการวินิจฉัยที่แน่นอน ควรให้คำแนะนำการสังเกตอาการและนัดติดตามอาการภายใน 12-24 ชั่วโมง


Ref: Tintinalli ed8th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น