วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

Abdominal pain in child

Age dependent approach

• Differentiated between peritoneal pain and obstructive pain

เลื่อน (hernia < 3 mo) colic (< 3mo) กลืน (intussusceptions < 3 y) บิด (testicular torsion, volvulus) toxic (megacolon) อักเสบ (ไส้ติ่ง ลำไส้ คอ UTI ตับอ่อน ถุงน้ำดี กระเพาะ)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น